test

Wykład nt. uzależnień

 

   W dniu 26.09.2023 r w sali przy ul. Daszyńskiego 3  odbył się 2-godzinny wykład psychologiczny dotyczący wszelkiego rodzaju uzależnień.

Pani Psycholog w bardzo ciekawy sposób przedstawiła rodzaje uzależnień, metody i stosowane terapie  wychodzenia z nich, szkody zdrowotne . Poznałyśmy sposób sprawdzenia .czy jest się uzależnionym od leków, które leki mają krótkie, a które długie działanie.

W przerwie posilałyśmy się słodkościami oraz kawą lub herbatą.

 

Wykład był współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem „ Edukacja kobiet w zakresie  profilaktyki choroby nowotworowej  i samobadania piersi”.

zdjęcia facebook amazonkikrakow

Czytaj dalej...

Krynica - Zdrój

Krynica - cudowny pobyt (20 - 23.09.2023r.). Pogoda była zamówiona. Willa "Pogoń" i jej kuchnia - marzenie. Pobyt wspaniały będziemy długo wspominać, ale za krótki.

Wyjazd współfinansowany ze środków Miasta i Gminy Kraków wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Tytuł zadania :" Integracja społeczna i zawodowa kobiet po operacji raka piersi".

Zdjęcie facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Pielgrzymka do Częstochowy

W dniu 7. 10.2023r. będzie organizowana pielgrzymka Amazonek do Częstochowy. Osoby chętne prosimy  zgłaszać się w naszym klubie w godzinach dyżurów. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 września 2023r.  koszt uzależniony od ilości zgłoszeń.

Czytaj dalej...

NFZ wrzesień 2023

Kolejny już powakacyjny  (13.09.2023r.)  dyżur w Oddziale NFZ przy ul. Wadowickiej. Apel do kobiet o wykonywanie badań profilaktycznych. Ulotki z instrukcją samobadania piersi kobiety chętnie zabierały.

zdjęcia facebook amazonkikrakow

Czytaj dalej...

X Senioralia

 

Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które odbywa się każdego roku 1 września  (2023r.) i gromadzi dużą liczbę uczestników (w 2022 r. było to 4000 osób ze 100 miejsowości).

Wydarzenie to ma na celu kształtowanie, jak też utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela. Ważną inicjatywą jakiej podejmują się organizatorzy jest także integrowanie uczestników, poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem osób 60+!.

W ramach tej akcji można było skorzystać z bezpłatnych badani i porad lekarskich (badania kardiologiczne, badania ciśnienia, badania słuchu, badania wzroku, badania cukru, pomiar masy ciała) oraz dowiedzieć się jak prawidłowo przeprowadzać samobadanie piersi.

zdjęcie facebook amazonki krakow

 

Czytaj dalej...

Spartakiada - Niepołomice 2023r.

Rehabilitacja poprzez las czyli "Lasy dla życia".

Nasza kolejna   (26.07.2023r.) udana  leśna spartakiada w Niepołomicach. Tym razem w innych niż zwykle okolicznościach, bo nie na polanie, lecz w Izbie Leśnej Nadleśnictwa (z uwagi na ulewę), niemniej jednak z lasem w roli głównej i z zaprzyjaźnionym leśnikiem Nadl. Niepołomice - Panem Michałem Wieciech - specjalistą d/s edukacji leśnej, który niezmiennie dba o dobrą atmosferę leśnych spotkań, z uśmiechem na twarzy dzieli się z nami swoją wiedzą i pasją związaną z lasem i dba o to, byśmy po prostu dobrze czuły się w lesie.

W ramach spartakiady rozegrano trzy konkurencje : rzut do tarczy, nawlekanie - na czas -  numerków na wąsy oraz rzuty „szychą „. Zwyciężczynie otrzymały nagrody.

Wszystkie Koleżanki otrzymały upominki ufundowane przez   Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,  Pan Paweł Szczygieł oraz Nadleśnictwo Niepołomice.

Dziękujemy!.

  Spartakiada amazonek była współfinansowana przez Gminę Miejską Kraków Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

tytuł zadania publicznego "Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla kobiet po operacji raka piersi"

Zdjęcia Facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

NFZ Lipiec 2023

Kolejna wizyta w NFZ przy ul. Wadowickiej. (12.07.2023r.)

Mimo wakacyjnej pory bardzo duże zainteresowanie.

zdjecia facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Bochnia miasteczko zdrowia

9 lipca 2023 r. na bocheńskim Rynku wszyscy chętni mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich w ramach Mobilnej Strefy Zdrowia. Bochnia była dwunastym miastem na mapie drugiej edycji ogólnopolskiego projektu poświęconego profilaktyce zdrowotnej, przygotowanego przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, NFZ oraz PZU. Wydarzenie to odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser–Dudy.

Podczas wydarzenia  z wizytą przybył Prezydent RP – Andrzej Duda,  odwiedził wszystkie stoiska znajdujące się w Mobilnej Strefie Zdrowia, również nasze Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”. Oprócz podstawowych badań można było wykonać m. in. spirometrię i USG płuc,  Możliwe było również wykonanie badań mammograficznych czy uzyskanie porady z zakresu samobadania piersi.

 zdjecia facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Walne Zebranie za 2022 rok

27 czerwca 2023r odbyło się Walne Zebranie za 2022rok. Zabranie było prawomocne. Sprawozdania: z działalności Zarządu, finansowe i Komisji rewizyjnej zostały przyjęte jednomyślnie.

Zarząd uzyskał absolutorium.

zdjecia Facebook amazonki krakow

Czytaj dalej...

Wiadomości w mediach

Jubileusz 30-lecia Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”

0
 

Uroczyste obchody odbędą się 19 czerwca 2023r w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach od  10.00 do 16.00.

Zbliżają się obchody Jubileuszu 30-lecia Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”. Każda tego rodzaju rocznica stanowi ważne święto i wydarzenie, a także staje się okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć.

           30 lat działalności to zarazem ogromny bagaż doświadczeń, refleksji, czy wspomnień. Przeżywano bowiem zarówno chwile radości, jak i smutku. Wszystkie wydarzenia dokumentują  grube, bogato ilustrowane kroniki klubu „Amazonki”.

            Początek powstania klubu to maj 1991 roku, kiedy  w ambulatorium Instytutu Onkologii, w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone w Dzienniku Polskim, po raz pierwszy spotkała się grupa kobiet po leczeniu raka piersi. Pomysł ten miał służyć wzajemnemu wsparciu kobiet po mastektomii. Kolejne spotkanie zaowocowało wyborem pierwszego Zarządu Klubu, w którym Prezesem została Grażyna Korzeniowska.  Funkcję tę pełniła przez 24 lata. Warto zaznaczyć, że nasze stowarzyszenie było drugim – po warszawskim – klubem Amazonek w Polsce. Obecnie w kraju działa już 209 takich klubów. W 1993 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

           W 2015 roku ( po śmierci Prezes Grażyny Korzeniowskiej)  odbyło się Walne Zgromadzenie Amazonek i wybór nowego Zarządu. Prezesem została dotychczasowa wiceprezes Maria Borowiecka, która działa do chwili obecnej.

W 2016 roku Krakowskie Towarzystwo” Amazonek” zostało wpisane do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.

               Krakowskie Towarzystwo „Amazonki” jest jedyną organizacją  w Krakowie  zajmującą się wyłącznie problemem nowotworów piersi.

Przedmiotem  działalności  statutowej, prowadzonej  nieodpłatnie, jest niesienie pomocy kobietom przed i po zabiegu  operacyjnym piersi poprzez prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej ułatwiającej powrót do pełnego zdrowia, organizowanie prelekcji prozdrowotnych, rozpowszechnianie broszur i materiałów edukacyjno-informacyjnych, uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersijak też organizowanie wyjazdów i imprez integracyjnych. Stowarzyszenie ma charakter całkowicie charytatywny, nie prowadzona jest działalność gospodarcza.

            Rehabilitacja amazonek grupowa jest istotną formą działalności. Prowadzona jest dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowaną rehabilitantkę, która przygotowuje ćwiczenia zapobiegające obrzękom ręki, jak również ogólnie usprawniającą ciało i dotleniającą płuca. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się także raz w tygodniu w basenie. W okresach letnich są organizowane marsze  z kijkami nordic-walking po Krakowskich Błoniach a także pływanie po Wiśle w Smoczych łodziach.          Wszystkie kobiety należące do klubu co rok biorą udział w spartakiadach amazonek organizowanych  zarówno przez nasze stowarzyszenie w Niepołomicach, jak też przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki”.

        Szkolenie jest bardzo ważną działalnością Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”. Cyklicznie,  kilkanaście razy w roku zapraszani są specjaliści onkolodzy, psychoonkolodzy, dietetycy, przedstawiciele firm farmaceutycznych i specjaliści różnych profesji, którzy przestawiają nowe metody leczenia chorób nowotworowych, właściwego odżywiania, zachowania podczas leczenia. Cieszą się one dużą popularnością, gdyż dostarczają wiele fachowej wiedzy na temat nowotworu piersi  i sposobów walki z nim.

Krakowskie amazonki również same  przeprowadzają szkolenia z zakresu profilaktyki i samobadania piersi w szkołach średnich, korporacjach, instytucjach , szpitalach oraz podczas akcji organizowanych na terenie Krakowa, zwłaszcza w październiku – miesiącu walki z rakiem piersi. W każdym roku organizowana jest przez Stowarzyszenie gala „Kobiety dla Kobiet” lub „ Zdrowy Nawyk- Zdrowe Piersi”.

           Poza rehabilitacją i szkoleniem kluczowym składnikiem aktywności krakowskiego wolontariatu jest udzielanie wsparcia kobietom przebywającym w szpitalach, głównie w Oddziale Chirurgii Narodowego Instytutu Onkologii. Ochotniczkami  są kobiety po przebytym raku piersi, w pełni zrehabilitowane psychicznie i fizycznie, specjalnie przeszkolone przez Federację Stowarzyszeń Amazonki. Mogą zatem służyć swoim przykładem i doświadczeniem, są „namacalnym świadectwem”, że z chorobą można wygrać. Kobiety po operacjach otrzymują niezbędną wiedzę na temat ćwiczeń, czy dalszych postepowań po wyjściu ze szpitala. Otrzymują również ulotki i materiały informacyjne. Pacjentki doceniają tę pomoc, gdyż  – poza uzyskaną wiedzą –  nie czują się osamotnione w chorobie.

           Kolejnym elementem działalności Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki” jest uczestniczenie we wszelkiego rodzaju akcjach prozdrowotnych  promujących badania profilaktyczne, konferencjach, warsztatach, takich jak: Piłka jest piękna – pod hasłem „Razem wygramy z rakiem piersi” lub  Forum na rzecz Onkologii, Akademia Liderów Zdrowia, Małopolski Konwent Regionalny, Dni Otwarte Szpitali.

Ścisła współpraca prowadzona jest  z Narodowym Funduszem Zdrowia, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Od 1996 roku ważnym celem działalności stała się ścisła współpraca z  Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłaszanych w otwartych konkursach ofert.

            Wyjazdy integracyjne  zajmują też istotną cząstkę  funkcjonowania Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”.  Każdego roku organizujemy kilkudniowe wyjazdy rehabilitacyjne, jak np. do Rabki Zdroju, Wysowej Zdroju, Zębu, Gliczarowa, Sarbinowa, Bukowiny. Wspólne wyjazdy integrują uczestniczki, zapewniają oderwanie myśli od przeżyć chorobowych, działają prozdrowotnie.

om/mat. prasowe

Czytaj dalej...