test

Gimnastyka 2022r.

Krakowskie Amazonki korzystały  z gimnastyki grupowej usprawniającej w okresie od kwietnia do listopada 2022r. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie , które prowadziła rehabilitantka fizjoterapii. 
Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Kraków w ramach realizacji zadania publicznego
"Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla kobiet po operacji raka piersi"
 
                                                 
zdjecia facebook amazonkikrakow