test

Polski Związek Głuchych

W dniu 3.11 2022r. przedstawicielki Krakowskiego  Towarzystwa z Amazonki” przeprowadziły, z udziałem tłumacza, szkolenie na temat profilaktyki raka piersi w Polskim Związku Głuchych Oddziału Małopolskiego w Krakowie.  W wypełnionej po brzegi  sali  słuchacze  z uwagą uczestniczyli  w spotkaniu Świetne przygotowanie przez organizatorów, zapewniona frekwencja i bardzo aktywny udział uczestników w zadawaniu pytań po wykładzie.

zdjęcia facebook amazonkikrakow