test

Walne Zebranie

     Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia,
     XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
     ponownie zwołujemy Walne Zebranie  członków Krakowskiego Towarzystwa "Amazonki"
     celem prawidłowego wyboru władz stowarzyszenia.
     Zebranie obędzie się 20 listopada o godzinie 15.00 w siedzibie klubu
                                "Amazonki" przy ul. Garncarskiej 9..
 
     W przypadku braku kworum drugi termin- godzina 16.00
 
                          W imieniu Zarządu
     Sekretarz Barbara Kozłowska               Prezes Maria Borowiecka