test

gimnastyka 2018r

 
                   Zajęcia rehabilitacyjne grupowe  ( w 2018 r)
   krakowskich amazonek w sali gimnastycznej BM Kapucynów
   prowadzone przez wykwalifikowaną rehabilitantkę dwa razy w tygodniu..
 
                  W okresie od maja do listopada ćwiczenia są współfinansowane przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia
  Urzędu Miasta Krakowa w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. " Program prozdrowotny-
profilaktyka onkologiczna, promocja zdrowia i integracja kobiet po operacji raka piersi".
 
Dokonano zakupu taśm do ćwiczeń również dzięki przyznanej dotacji na ten cel przez Urząd i Gminę Miasta Kraków.