test

Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze za 2017r.

W dniu 4 czerwca 2018r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze za 2017r.

Ilość  członkiń  przybyłych  na zebranie  pozwoliła stwierdzić iż zebranie jest prawomocne, zdolne do podejmowania uchwał.

Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej co jednogłośnie przyjęto. Również jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Na nową kadencję w latach 2018 do 2020 wybrano Zarząd  i Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie, co potwierdziło głosowanie jawne.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na członka Zarządu powołano Celinę Tomal.Pozostałe osoby w Zarządzie bez zmian , co również potwierdzono uchwałą podjętą jednogłośnie

w głosowaniu jawnym.

Na zakończenie omawiano sprawy bieżące KTA.

Dziękujemy Koleżankom za przybycie.

Zdjęcia facebook Amazonki krakow