test

uchwała

W dniu 5.06.2017 r na Walnym Zebraniu KTA podjęta została uchwała

wprowadzająca następującą zmianę w & 21 p. 2 statutu organizacji:

było

 “ W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,

tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym”.

jest :

 “ W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,

tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym”.