test

3 forum onkologiczne

26 lutego 2018r.uczestniczyłyśmy w “ 3 Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego”, którego organizatorem było Stowarzyszenie “Unicorn”. Na przygotowanym stoliku dla Krakowskiego Towarzystwa “Amazonki” zaprezentowałyśmy nasze materiały informacyjne o samobadaniu piersi, ćwiczeniach rehabilitacyjnych po operacji oraz płyty CD relaksacyjne i rehabilitacyjne. Powyższe materiały cieszyły się dużym  zainteresowaniem. Panie chętnie je zabierały. W tym roku było wiele organizacji zarówno z Krakowa, jak i innych miast. Każda przedstawiała siebie i swoje produkty reklamowe przy swoim stoliku.

 

Skorzystałyśmy również z ciekawych wykładów prelegentów. Nad porządkiem i organizacją czuwali jak zwykle  Barbara i Jerzy Stuhrowie, którym należą się gratulacje.

Zdjęcia facebook amazonki krakow