test

Walne Zebranie za rok 2014

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014 naszego towarzystwa odbyło się 1 czerwca 2015r w Sali Instytutu Pielęgniarstwa przy ul. Kopernika 25 o godz 17. Frekwencja była wystarczająca aby Zebranie mogło podejmować uchwały.

Zebranie otworzyła nasza wiceprezes Maria Borowiecka. Na wstępie wspomniałyśmy nasze koleżanki, które odeszły od nas w 2014 roku:Ewa MaślankiewiczWiktoria ProsianowskaIrena Misiak
Dalej zebranie potoczyło się zgodnie porządkiem obrad (do wglądu w klubie). Najważniejszą podjętą uchwałą było uchylenie dotychczasowego statutu naszego TKA i zatwierdzenie nowego.
Nowy statut pozwala nam wystąpić do sądu o przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Zatwierdziłyśmy również sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. (Protokół i uchwały do wglądu w Klubie). Na koniec spotkania Maria Borowiecka poinformowała nas o sprawach bieżących: otrzymane dotacje, wyjazdy rehabilitacyjne, możliwość wychodzenia z kijami (nordic walker), treningi na Smoczych Łodziach.

galeria